برترین آموزشگاههای کنکور اصفهان

دی ۲۴, ۱۳۹۸

شیوه صحیح تست زنی

در موقعیتی که با انبوهی از کتاب های کمک درسی و انبوهی از تست های مختلف برای دروس مختلف مواجه هستیم سوالی که بیشتر به ذهن یک داوطلب کنکور می رسد این است که چه تستی بزنم؟ این تست ها چه ویژگی ای می بایست داشته باشد؟ در هر زمان چه تست هایی بهتر هستند؟ تست های مورد تمرین چه سطحی می بایست داشته باشند؟ تمام این سوالات و سوالاتی قبیل همین سوالات که ممکن است دغدغه داوطلبان باشند موضوع مورد بررسی ما در این مقاله خواهد بود. تست های استاندارد کنکور استاندارد بودن به معنی داشتن ویژگی خاصی نیست بلکه استاندارد بودن به صورت یک قرارداد است که از سمت شخص یا سازمانی معتبر تایید شود سوالات و تست های کنکور نیز به همین شکل سوالات استانداردی هستند که از سمت سازمان سنجش تایید می شوند بنابرین در حل کردن سوالات و  تست ها می بایست توجه داشت که […]