آمار داوطلبان

فروردین ۱, ۱۳۹۷
آمار قبولی کنکور

به کجا چنین شتابان … ؟!

تعداد داوطلبان کنکور گروه ریاضی حتی از داوطلبان‌ گروه زبان نیز کمتر است! ( حدود هزار نفر کمتر ) چرا اخیرا تعداد داوطلبان این رشته به شدت با کاهش مواجه شده است ؟ موضوع فقط بازار کار است ؟ آیا نظام اموزشی ما به سمت درستی حرکت میکند؟ چرا اقبال انقدر به رشته های مهندسی کم شده است؟ یعنی رشته های مهندسی حتی از رشته های گروه زبان از دیدگاه داوطلبان و خانواده ها در جایگاه پایین تری قرار دارد ؟ آیا دستهای پشت پرده ی کنکور میخواهد با داغ نگه داشتن رشته ی تجربی همچنان بازار کنکور را داغ نگه دارد؟ ایا نیاز به فرهنگ سازی بهتری است؟ امسال حدود ۵۰ درصد داوطلبان کنکور سراسری دانش‌آموز و ۵۰ درصد هم پشت‌کنکوری هستند. بیشترین پشت کنکوری‌ها هم از گروه تجربی هستند…