انتخاب رشته کنکور

 
13572-NP0BE0yihjnk

اين انتخاب، نقش سازنده‌اي در زندگي فردي و اجتماعي و شغلي آينده ايفا مي‌كند. با توجه به اينكه افراد جامعه از نظر عوامل فردي و محيطي با هم متفاوتند، انتخاب عاقلانه يك شغل متأثر از سه عامل است:

  1. فرد شناخت دقيق و روشني از خود( استعدادها، علايق، آرزوها، توانايي ها، محدوديت ها و علل آنها) داشته باشد.

  2. به شرايط موفقيت، مزايا، فرصت ها، نتايج، خطوط و جهات مختلف كار و خسارت ها آگاهي داشته باشد.

  3. ارتباط و استدلال صحيحي بين اين دو دسته عوامل (فردي و محيطي) و حقايق برقرار كند.

الف ) عوامل فردي:

۱- استعداد و توانايي هاي ذهني: استعداد يك توانايي بالقوه و مجموعه‌اي از قابليت ها است كه در انجام كارها موجب شايستگي فرد مي‌شود، با توجه به اينكه استعداد افراد گوناگون بوده و تفاوت هاي زيادي دارند، شناخت استعدادها، مهترين گام در راه استفاده‌ي صحيح از آن است لذا دانش‌آموزان با شناختي كه از توانايي هاي بالقوه‌ي خويش دارند، مي‌توانند در انتخاب رشته‌ي مناسب و دلخواه خويش موفق شوند.

۲- علايق و رغبت هاي تحصيلي: علايق و رغبت هاي تحصيلي امور جداي از هم نيستند و معمولاً افراد به اموري علاقه نشان مي‌دهند كه توانايي بيشتري براي انجام آن دارند. شناخت رغبت ها و علايق در سرنوشت افراد تأثير بسزايي دارد. رغبت، مجذوب شدن به فعاليت و پي‌گيري آن است و موجب احساس رضايت فرد مي‌شود و علاقه باعث نشاط و شادابي است و كار را در نظر فرد ارزنده جلوه مي‌دهد و به پرورش توانايي هاي او كمك مي‌كند.

۳- ويژگي‌هاي شخصيتي: شخصيت به معناي نحوه‌ي رفتار فرد و تركيبي از خصوصيات جسمي و ذهني و اجتماعي اوست. رفتاري كه از فرد سر مي‌زند گوياي شخصيت او بوده و انسانها از نظر خصايص با يكديگر متفاوت هستند. فرد با توجه به شخصيتي كه دارد، امكان موفقيت در رشته‌ي تحصيلي يا شغلي خود را فراهم مي‌نمايد كه احتمالا فرد ديگر نمي‌تواند آن را كسب كند. لذا بعضي از مشاغل احتياج به صبر و بردباري و برخي ديگر نياز به قدرت روحي ومقابله دارد. در حقيقت انتخاب شغل نوعي ارائه‌ي شخصيت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

۴- اطلاعات و معلومات تخصصي: كسب اطلاعات و معلومات تخصصي و نيمه‌تخصصي امكان دستيابي به شغل مناسب را افزايش مي‌دهد و راه‌يابي به تحصيلات دانشگاهي و مراكز آموزش عالي را فراهم مي‌نمايد.

۵- جنسيت و شرايط جسماني: امروزه گرچه تفاوت بين زن و مرد در انتخاب شغل به تدريج در حال منسوخ شدن است اما بعضي از مشاغل نسبت بيشتري از يك نوع جنس را به خود اختصاص داده‌اند. انتخاب شغل بيشتر به توانايي هاي روحي و جسمي افراد مربوط مي‌شود و سلامت جسماني از عوامل مؤثر در انتخاب رشته و شغل محسوب مي‌شود.

ب) عوامل محيطي:

۱- خانواده: محيط زندگي و خانواده مي‌تواند موجبات پيشرفت يا محدوديت فرد را فراهم كند. مشكلات خانواده به طور مستقيم و غيرمستقيم در زندگي افراد خانواده تأثير دارد و دانش‌آموز بايد با درنظر گرفتن شرايط و امكانات موجود در جهت انتخاب رشته‌ي تحصيلي و شغل مناسب تلاش نمايد.

۲- شرايط اجتماعي: نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هر جامعه بنابر مقتضيات زمان و پيشرفت‌هاي صنعتي و تكنولوژيكي تغيير مي‌يابد و بازار مشاغل نيز متناسب با آن در حال نوسان است. لذا بايستي در انتخاب رشته و شغل آينده به نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هر منطقه توجه خاصي مبذول گردد.

موفق باشید

 

نحوه پیش ثبت نام انتخاب رشته کنکور 96 در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

داوطلبان اصفهانی جهت رزرو میتوانند با شماره ر وبرو تماس حاصل بفرمایند: 09137733893

   

جهت رزرو و گرفتن تایم مشاوره حضوری در اصفهان: